Chybová správa

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /data/3/8/383612d1-642f-4c93-ab41-88344c3f0ab5/vucke.sk/sub/brusel/includes/file.phar.inc).

Inovačný potenciál Košického kraja

Inovačný potenciál Košického kraja

Košický samosprávny kraj má veľký záujem rozvíjať existujúci výskumný a inovačný ekosystém v regióne, a to prostredníctvom iniciatív v batériových a vodíkových technológiách. Tie sú v súčasnosti nielen ambicióznym, ale aj prosperujúcim a akcelerujúcim projektom, čo možno demonštrovať na príklade rozvoja Európskej batériovej aliancie či vzniku Slovenskej batériovej aliancie.

 

Iniciátorom projektu na vývoj, výskum a výrobu batérií s využitím v elektromobilite v Košickom kraji je spoločnosť InoBat, ktorá má v oblasti batérií ambíciu poskytovať európskemu a neskôr aj ázijskému trhu nové energetické riešenia. Do projektu sa zapoja vzdelávacie a vedecké inštitúcie z Košického kraja - Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenská akadémia vied, ktoré na výskum a vzdelávanie plánujú využívať Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie Promatech. Projekt inštitucionálne zastreší Košický samosprávny kraj, ktorého primárnou úlohou bude zabezpečiť technologický transfer a propagáciu vyvinutých technológií aj za hranicami Slovenskej republiky. 

Je to práve Zastúpenie KSK v Bruseli spadajúce pod činnosť Oddelenia pre Európske záležitosti, ktoré už počas svojej krátkej existencie vyvinulo aktivity a vytvorilo zázemie pre naštartovanie iniciatív, ktoré promptne rozbehol predseda kraja v záujme pritiahnuť do Košického regiónu túto udržateľnú investíciu v dynamicky sa rozvíjajúcom segmente elektromobility. Zastúpenie rovnako plánuje sledovať globálne trendy týkajúce sa využitia vodíka a jeho potenciálu stať sa významnou energetickou surovinou, a teda energetickej bázy s ekologickým aspektom. Svojou činnosťou bude podporovať KSK a jeho aktivity pri formovaní verejných politik v oblasti vodíkových technológií v záujme prechodu spoločnosti na nízkouhlíkové hospodárstvo.