Prínosy regionálneho zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli

Hlavným prínosom Zastúpenia KSK pri EÚ je zlepšenie čerpania európskych štrukturálnych a...

Zistiť viac

Priority a aktivity Zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli

V rámci svojej činnosti si Kancelária KSK v Bruseli stanovila niekoľko priorít:

Zistiť viac

Úvod