Spolupráca so Spoločným výskumným centrom EK (JRC)

Spolupráca so Spoločným výskumným centrom EK (JRC)

Hoci väčšina výsledkov vedeckej práce slúži priamym potrebám generálnych riaditeľstiev Európskej komisie, práca JRC reaguje aj na aktuálne spoločenské výzvy v oblasti inovácií a vývoja nových metód, nástrojov a štandardov. JRC zdieľa vlastné know-how s členskými štátmi, vedeckými obcami a medzinárodnými partnermi, spolupracuje s viac ako tisíckou organizácií po celom svete, ktorých vedci majú prístup k mnohým zariadeniam JRC na základe vzájomných zmlúv o spolupráci.

Zastúpenie KSK pri EÚ aktívne spolupracuje s JRC, tak ako sme to mohli vidieť pri organizovaní odborných aktivít kraja a rovnako ambiciózna spolupráca sa predpokladá aj do budúceho obdobia, kedy by JRC malo s KSK kooperovať na pripravovaných projektoch s vedecko-technickým potenciálom prostredníctvom nezávislého vedeckého poradenstva založeného na dôkazoch.

JRC poskytuje nezávislú vedeckú a technickú podporu pri tvorbe politiky Európskej únie v priebehu celého jej cyklu. Spoločné výskumné centrum má priamy vplyv na život občanov, pretože výsledkami svojho výskumu sa podieľa na tvorbe zdravého a bezpečného životného prostredia, zabezpečovaní zdrojov energie, udržateľnej mobility, zdravia a bezpečnosti občanov.

Centrum je kľúčovým hráčom v podpore úspešných investícií do výskumu a inovácií zahrnutých v novom rámcovom programe Horizont 2020, ktorý je najväčším a najvýznamnejším programom na financovanie projektov z oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii počas nasledujúcich siedmich rokov v období 2014–2020. Slovensko je zapojené do programu Horizont 2020.

Vedecké centrum čerpá z viac ako 50-ročnej vedeckej praxe a odborných znalostí a skúseností svojich siedmich vedeckých inštitúcií, ktorých súčasťou sú odborné laboratóriá a unikátne výskumné zariadenia. Nachádzajú sa v Belgicku (Brusel a Geel), Nemecku, Taliansku, Holandsku a Španielsku.