Kancelárie

Brussels

Kosice Region Brussels Office
Rue d’Arlon 63-67
1040 Brussels

Košice

Košice Self-governing region
Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice
   

Kontakt

Mgr. Michal Roháč

Vedúci Zastúpenia KSK pri EÚ
michal.rohac@vucke.sk

Sergej Koperdak

Poradca KSK pre špeciálne projekty
sergej.koperdak@vucke.sk

Mgr. Alexandra Kaščakova

Vedúca Oddelenia európskych záležitostí 
alexandra.kascakova@vucke.sk

Napíšte nám