Poď na Erasmus+ stáž do Bruselu:)

a staň sa súčasťou nášho rozhýbaného kraja!

O stáži

Zastúpenie Košického samosprávneho kraja (KSK) pri EÚ otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v roku 2023 a získať tak hodnotnú pracovnú skúsenosť.

Stáž je určená pre študentov a absolventov, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka (francúzsky jazyk je výhodou), záujem o medzinárodné a európske dianie, regionálnu politiku EÚ a fungovanie európskych inštitúcií.

Stáž je možné absolvovať počas celého roka (okrem júla až septembra!) v Bruseli alebo možnosťou on-line formy.

Vzhľadom na multidisciplinárny charakter projektov a aktivít, majú študenti a absolventi z rôznych odborov možnosť získať soft-skills, odborné kariérne zručnosti a kontakty.

Podmienky stáže

 • Stáž je určená pre študentov a absolventov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia
 • Možnosť financovania prostredníctvom programu Erasmus+
 • Minimálna dĺžka stáže je 3 mesiace
 • Nástup na stáž na základe dohody

Čo očakávame od stážistu/ky?

 • Proaktívny prístup
 • Záujem o regionálnu politiku EÚ, prehľad o dianí doma a vo svete
 • Komunikačné a organizačné predpoklady (pomoc pri organizovaní stretnutí a prezentácií)
 • Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom, znalosť francúzskeho jazyka je výhodou
 • Schopnosť hľadať a spracovávať informácie (googliť smiley)
 • Spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť a kritické zmýšľanie

 

 

 

Prínosy stáže                                                                                                               

 

 • Získate skúsenosť s fungovaním slovenskej inštitúcie pôsobiacej v Bruseli
 • Príprava a prax pre vašu kariéru
 • Zoznámite sa s fungovaním európskych inštitúcii a životom v hlavnom meste EÚ
 • Budete sa aktívne podieľať na tvorbe komunikačných výstupov
 • Osvojenie si vedomostí z oblasti regionálnej politiky EÚ a fungovania európskych inštitúcií
 • Nadobudnutie skúseností s organizáciou podujatí a stretnutí
 • Účasť na odborných konferenciách a seminároch podľa záujmu
 • Nazriete do sveta diplomacie

  

 

Náplň práce stážistu/ky

 • Pomoc pri príprave a účasť na odborných a kultúrnych podujatiach, konferenciách a prezentáciách
 • Analýza európskej legislatívy
 • Nadväzovanie kontaktov – networking
 • Príprava výstupov pre potreby Zastúpenia
 • Participácia na každodennom fungovaní Zastúpenia
 • Propagácia aktivít na sociálnych sieťach

 

 

Poď do toho a napíš nám!

V prípade záujmu o stáž pošlite svoj životopis a krátky motivačný list v slovenskom jazyku na emailovú adresu: michal.rohac@vucke.sk.

V motivačnom liste prosím uveďte preferovaný dátum nástupu na stáž a dĺžku stáže. Vybratí kandidáti budú kontaktovaní a pozvaní na on-line pohovor, kde im bude pridelená úloha na spracovanie.