Poď na Erasmus+ stáž do Bruselu:)

a staň sa súčasťou nášho rozhýbaného kraja

O stáži

K existujúcemu tímu predstaviteľov Zastúpenia KSK pri EÚ sa môžu pripojiť dvaja stážisti, ktorí na rotujúcom princípe počas obdobia od 3 do 6 mesiacov získajú skvelú pracovnú príležitosť v slovenskej inštitúcii pôsobiacej v zahraničí a nadobudnú vedomosti z fungovania verejnej správy a pôsobenia Košického samosprávneho kraja pri inštitúciách EÚ. Stáž pre študentov a absolventov vysokých škôl je neplatená zo strany KSK, avšak pokrytie nákladov v priebehu doby jej trvania bude možné prostredníctvom grantového programu Erasmus + stáže. Hlavnou náplňou práce stážistov bude spolupodieľať sa na všetkých relevantných aktivitách vyplývajúcich z naších priorít.

Stáže prebiehajú celý rok a v prípade záujmu je možné absolvovať aj on-line stáž z domu mimo schémy Erasmus+ !

Aké budú tvoje úlohy?

• Príprava a účasť na kultúrnych a spoloťenských podujatiach, konferenciách a prezentáciách
• Nadväzovanie kontaktov - networking
• Príprava výstupov a materiálov pre potreby kanelárie napr. v rámci práce s Výborom regiónov
• Participácia na každodennom fungovaní
• Propagácia aktivít na sociálnych sieťach
• Spolupráca s EÚ inšitúciami a organizáciami v Bruseli

a tak isto očakávame, aby si mal aj...

• Proaktívny prístup
• Záujem o regionálnu politiku EÚ, prehľad o dianí doma a vo svete
• Komunikačné a organizačné predpoklady (pomoc pri organizovaní stretnutí a prezentácií)
• Aktívnu znalosť anglického jazyka slovom i písmom; znalosť francúzskeho jazyka je výhodou
• Schopnosť hľadať a spracovávať informácie (googliť :)
• Spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť a kritické zmýšľanie

Poď do toho a napíš nám!

Mgr. Michal Roháč, Vedúci Zastúpenia KSK pri EÚ 

michal.rohac@vucke.sk