Science meets Parliaments, Science meets Regions

Science meets Parliaments, Science meets Regions

Pilotný projekt z iniciatívy Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) si dáva za cieľ podporiť podujatia, ktoré spájajú vedcov, tvorcov politík a občanov s cieľom preskúmať relevantné otázky pomocou vedeckých dôkazov.

Košický samosprávny kraj sa stal súčasťou tohto projektu a 3. októbra 2019 na pôde Technickej univerzity v Košiciach organizoval v spolupráci s JRC konferenciu na tému Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien.

Realizáciou konferencie národná úroveň získala lepší prehľad o existujúcich kapacitách vo vedeckej obci v Košickom kraji. Regionálna a lokálna úroveň nadobudla kvalitné informácie a poznatky, ktoré vie uplatniť pri tvorbe svojich vlastných riešení. Rovnako priniesla dobrú príležitosť oboznámiť sa s riešeniami, s odborníkmi, ale aj možnými nástrojmi, ktoré im pomôžu pri realizácii lokálnych riešení v tejto agende. Široká verejnosť mala možnosť si uvedomiť a lepšie pochopiť súvislosť medzi energetickou spotrebou, energetickou výrobou a klimatickými zmenami, ktoré občania sami vedia ovplyvniť.

Panelové diskusie so zastúpením odborníkov z nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovne a taktiež predstaviteľov akademickej obce a súkromného sektora sa zamerali na analýzu životného štýlu a spotrebiteľského správania spojeného s energetickými potrebami a emisiami. Okrem toho sa hostia konferencie podelili so svojimi vedomosťami a skúsenosťami z oblasti plánovania a rozvoja prostredia s ohľadom na adaptáciu na klimatické zmeny a predstavili dostupné nástroje a programy financovania zmien.

 

Konferencia Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien