Spolupráca regionálneho zastúpenia KSK s Európskou komisiou

Spolupráca regionálneho zastúpenia KSK s Európskou komisiou

Dňa 1.decembra 2019 sa ujala funkcie nová Európska komisia (EK) pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej na 5-ročné funkčné obdobie 2019 - 2024

 

 

Spolupráca EK s regionálnymi zastúpeniami

Regionálne zastúpenia so sídlom v Bruseli sú dôležitými partnermi v oblasti regionálnej politiky. Komunita akreditovaných kancelárií sa preto pravidelne pozýva na výmeny s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku. Od júla 2019 je táto spolupráca organizovaná v dvoch rôznych formátoch, ktorých hostiteľom je Európska komisia. Témy sa vyberajú na základe potrieb regionálnych kancelárií a politických priorít Komisie.

Vytváranie európskeho výskumného priestoru 

Prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie Komisia vytvára aj politiky EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja a prispieva k medzinárodnej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Rámcový program Komisie v oblasti výskumu a technického rozvoja poskytuje desiatky miliárd eur do multidisciplinárneho kooperatívneho vedeckého výskumu v rámci EÚ a je kľúčovým prispievateľom pri vytváraní výskumnej oblasti bez hraníc po celej Európe.

Viac informácií o EK v slovenskom jazyku dostupných na oficiálnej webovej stránke EK