Mgr. Michal Roháč

Zamestnanci

Vedúci Zastúpenia KSK pri EÚ
michal.rohac@vucke.sk