153. plenárnehe zasadnutie Európskeho výboru regiónov

Počas tohto týždňa sa v Bruseli konalo Plenárne zasadnutie Výboru regiónov, na ktorom sa zúčastnil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Stretnutie členov Výboru sa venovalo najmä udržateľnému rozvoju v rámci cieľov udržateľného rozvoja, energetickej politike miest a regiónov, digitálnej agende a európskemu roku zručností.  

Digitálnemu veku v rámci miestnych a regionálnych orgánoch sa venovala diskusia s Margrethe Vestagerovou, podpredsedníčkou Európskej komisie pre Európu prispôsobenú digitálnemu veku. Členovia Európskej ľudovej strany (EPP) vo Výbore regiónov diskutovali o tom, ako môžu miestne a regionálne orgány napredovať v digitalizácii a poskytovať občanom nové možnosti rozvoja.

V diskusii o plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN Aminou J. Mohammedovou sa zdôrazňovala práve úloha miest a regiónov v tomto kroku, nakoľko podľa slov primátora Varšavy Rafała Trzaskowski sa odhaduje, že až 65% cieľov závisí od príspevku samospráv.

Nasledovala diskusia o prioritách Európskej komisie v roku 2023 so zameraním na energetickú platformu EÚ, kritické suroviny a vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom s Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a prognózovanie. Do nej sa zapojil pán predseda Rastislav Trnka: "Náš kraj začal s aktivitami v oblasti vodíka dávno pred krízou. Boli sme prvým krajom na Slovensku, ktorý prišiel s vlastnou vodíkovou stratégiou. Košický kraj, ktorý priamo susedí s Ukrajinou, je pripravený byť prirodzeným, silným pilierom mosta, ktorý bude spájať a podporovať spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie medzi EÚ a Ukrajinou."

Zároveň vyzval miestne a regionálne orgány, aby sa zapojili do tvorby politík, ktoré sa implementujú v praxi, a aby sa podieľali na boji proti energetickej kríze a ďalším výzvam, ktorým Európska únia čelí, keďže mestá a regióny poznajú realitu v praxi.

Na budúci týždeň čakajú pána predsedu tu v Bruseli ďalšie rokovania, a to zasadanie Komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku a Komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ.

 

Článok vypracovali Ľubomír Girašek a Lenka Volková, stážisti na Zastúpení KSK v Bruseli. 

Publikované dňa 10. február 2023

Prečítajte si tiež

28.9.2020 KSK na Európskom týždni regiónov a miest 2020

Košický samosprávny kraj sa druhý rok po sebe...