Zastúpenie Košického samosprávneho kraja v Bruseli

Zastúpenie Košického samosprávneho kraja (KSK) pri EÚ v Bruseli po štyroch rokoch opätovne začalo svoju činnosť dňa 4.marca 2019.

Oficiálne znovuotvorenie kancelárie prebehlo na vysokej úrovni dňa 10.apríla 2019, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko desiatok slovenských, českých a iných zahraničných partnerov. Po vzore vyspelých regiónov je KSK v rámci SR, po Bratislavskom samosprávnom kraji, už druhým krajom, ktorý má svoje stále zastúpenie v Bruseli a ďalší partneri plánujú KSK nasledovať.

Personálne obsadenie kancelárie KSK v Bruseli

Kancelária zastúpenia KSK v Bruseli spadá pod činnosť oddelenia európskych záležitostí na Úrade KSK.

Na základe dohody medzi Košickým samosprávnym krajom a Európskou Komisiou o výmene zamestnancov bola na oddelení európskych záležitostí KSK k 1.júlu 2019 na obdobie dvoch rokov zriadená mimoriadna pracovná pozícia  - Poradca pre špeciálne projekty, ktorú obsadil pán Sergej Koperdak. V rámci svojej hlavnej pracovnej činnosti úlohou zamestnanca na danej pozícii je koordinácia zahraničných vzťahov KSK vo vzťahu k inštitúciám EÚ t.j. koordinácia špeciálnych projektov, ktorých súčasťou je KSK prostredníctvom EÚ či iných zahraničných partnerov, účasť na pracovných stretnutiach vyplývajúcich zo zodpovednosti za projekty európskej i medzinárodnej úrovne a reprezentácia KSK smerom navonok smerom k zahraničným partnerom.

Kontakt

Mgr. Michal Roháč

Vedúci Zastúpenia KSK pri EÚ
michal.rohac@vucke.sk

Sergej Koperdak

Poradca KSK pre špeciálne projekty
sergej.koperdak@vucke.sk

Mgr. Alexandra Kaščakova

Vedúca Oddelenia európskych záležitostí 
alexandra.kascakova@vucke.sk