Košický samosprávny kraj reprezentoval región a Slovensko pri príležitosti Dňa Európy!

Pri príležitosti Dňa Európy, ktorý sa konal už 6.5.2023, sa pre širokú verejnosť otvorili všetky inštitúcie Európskej únie v Bruseli. V Rade EÚ, „Dome členských štátov“ nechýbala ani reprezentácia Slovenska.

Zastúpenie Košického samosprávneho kraja prezentovalo možnosti, ktoré ponúka náš kraj a cestovný ruch na Slovensku v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli, Bratislavským a takisto Trnavským samosprávnym krajom.
Pre viac ako 8000 návštevníkov, ktorí zavítali do Rady, sme mali pripravené rôzne aktivity a prezentačné materiály. Venovali sme sa najmä zaujímavostiam našej histórie, hradom, zámkom, kúpeľom, dreveným kostolíkom, turistike,  umeniu, inováciám, pamiatkam zapísaným v Zozname svetového dedičstva Unesco či iným špecifikám nášho regiónu ktoré isto stoja za návštevu. Na Dni Európy takisto vystúpil aj slovenský folklórny súbor pôsobiaci v Belgicku Ako Doma, ktorý zaujal, rozveselil a ponúkol kúsok slovenskej kultúry v živom prevedení prítomným návštevníkom.

FB: Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli

Sme radi že sa nám aj tento rok podarilo využiť príležitosť odprezentovať Košický samosprávny kraj veľkému množstvu záujemcov a dostať tak náš región do širšieho povedomia občanov ostatných členských štátov ale aj mimo EÚ.

Publikované dňa 06. jún 2023